BEMUTATKOZÁS

Integratív módszertan    I    24 éves szakmai háttér    I    Személyközpontúság

A komplex, holisztikus összefüggésrendszereken alapuló, humanisztikus, emberközpontú integratív terápiáknak köszönhetően, hatékony és emberközeli alkalmazásokkal elérhető el a testi, mentális és lelki egészség.

Integratív szemléletű, tudományos módszertani alapú, egymást kiegészítéseként együtt alkalmazott támogató eszközök és technikák által leküzdhetőekké válnak a mindennapos, problémát jelentő kihívások és megvalósulhatnak a jövőbeli reális célok.

"Az egyetlen állandó a változás maga" - Hérakleitosz

A helyes önismeret, az érzelemszabályozás, a stresszkezelés és az asszertív kommunikációs készségek fejlesztésére fókuszálva, mind képessé válhatunk a nehéz helyzetekben való eligazodásra. Kihívásaink és feladataink helyes megoldása hozzásegít a lelkileg is egészséges, erőszak- és elvárásmentes, szereteten, értő figyelmen és elfogadó tolerancián alapuló emberi kapcsolatok kialakításához.

Kognitív terápiák, Mediáció, Tanácsadás, Integrál Terápia, valamint Önismereti, Önfejlesztő, Érzelemszabályozás, Stresszkezelés és Asszertív Kommunikációs képzések

SZOLGÁLTATÁSOK

PSZICHOLÓGIA

Egyéni és módszerspecifikus kognitív terápiákkal, valamint a legtöbb hatékony pszichoterápiás módszer integrálásával, az egyén igénye és problémája alapján megfelelően összeállított komlpex, személyközpontú terápia. Pozitív eredményeket azáltal érjük el, hogy mindig az egyén állapotához, az adott pillanatban a legalkalmasabb módszert használjuk, akár egy terápiás konzultációs ülésen belül is változtatva azokat

MEDIÁCIÓ

A konfliktusrendezési közvetítés olyan strukturált folyamat, amelyben egy semleges harmadik fél elősegíti a konfliktusban lévő felek közötti helyes kommunikációt. Meghatározott formában vezeti a tárgyalást a kölcsönösen elfogadható megoldás elérése érdekében. Hatékony eszköz a magánéleti és üzleti vitás helyzetes megoldására, valamint az egyének és csoportok közötti békés megértés előmozdítására

ÖNISMERET ÉS ÖNFEJLESZTÉS

A helyes Önismeret hozzásegít, hogy mélyebben megértsük gondolatainkat, érzelmeinket, reakcióinkat és viselkedésünket. Mindezek feltárása és megértése a nyugodt, stabil, kiegyensúlyozott és teljes élethez vezet. A személyes önfejlesztés segít a reális, helyes célok kitűzésében és azok elérésében. Erőforrásaink optimalizálásával és készségeink fejletésével elérhető a Well-Being, vagyis a mindennapos jóllét, így megtapasztalhatjuk életünk pozitív változásait

ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS, STRESSZKEZELÉS

A helyes érzelemszabályozás és stresszkezelés kiemelten fontossá vált a mai  extrán túlterhelt, és felgyorsult világ zűrzavaros történései között. Meggyőződésem, hogy kell tanulnunk megtalálni és megőrizni a nyugalmat adó belső egyensúlyunkat. Az elcsendesedés és a megfelelő öngondoskodás segít megtartani a stabilitást, hogy egészséges kapcsolatban éljünk Önmagunkkal és másokkal is

INTEGRÁL TERÁPIA

Integratív holisztikus szemlélet alapján, speciálisan módon, együtt alkalmazza a pszichológia, a craniosacralis- és manuál terápia, valamint a keleti filozófiai tanításokon alapuló yoga, ayurveda különféle elemeit és mindezek sokrétű eszköztárát. A terápia során kifejezetten az egyén személyes problémájára helyezzük a hangsúlyt, a megoldandó problémához alakul a kezelés és a terápia

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

Az asszertív, vagyis az erőszakmentes kommunikáció olyan eszközöket és technikákat foglal magába, melyekkel hatékonyan és magabiztosan fejezhetjük ki gondolataikat, véleményüket, igényeiket. Helyes módon kommunikálhatjuk érzéseinket, problémáinkat és felállíthatjuk határaikat. MIndez lehetséges magánéletben és munkahelyen is, az egészséges, emberi kapcsolatok fenntartásával 

HIVATALOS (FAR) FELNŐTTKÉPZÉS 

Hivatalos Állami Felnőttképzési (FAR) rendszeren belüli, holisztikus szemléletű képzések és szakmai továbbképzések egészségügyi, preventív, rekreatív és rehabilitáció jellegű oktató és konzulens képesítést nyújtanak. A képzések online és hibrid oktatási formában is elvégezhetők, hogy lakhelytől függetlenül mindenki számára elérhetővé válljanak

TANFOLYAM ÉS ELVONULÁS

A tanfolyamok, workshopok és elvonulások keretén belül, évszakhoz és életszakaszokhoz igazodva, elmélyedünk az adott témakörben. Az elméleti és gyakorolati technikák megismerése és gyakorlása által, a részvevők megtapasztalják azok pozitív hatását, melyeknek köszönhetően legmélyebb érzelmeikre is ráláthatnak, hogy testük és lelkük is gyógyulhasson