PSZICHOLÓGIA

Kognitív terápiás módszerek I NLP I Autogén Tréning I KIP- és szimbólum terápiák I Szorongás I Stesszkezelés I Légzésterápia I Gyászfeldolgozás I Krízis I Családterápia I Önsimeret I Önfejlesztés I Mozgás- és táncterápiás csoportok

A komplex, holisztikus összefüggésrendszereken alapuló, humanisztikus és a pozitív pszichológia, valamint az emberközpontú integratív terápiák hiveként, céljom hogy hatékonyabb, emberközelibb és célravezetőbb alkalmazásokkal, gyorsabban érjük el a testi, mentális és pszichés egészséget.

MInden ember, minden sors és minden életút utánozhatatlanul egyedi, mégis vannak hasonló tapaszatlataink és megéléseink. Élethelyzeteink mindannyiunkat elgondolkodtatnak, változtatást és fejlődést hozva magukkal, olykor elengedésre, teljes újratervezésre és megbocsájtásra késztetnek. Azonban a legnehezebb pillanatainkban is bizton tudnunk kell, hogy mások is átélnek hasonlót, nem vagyunk egyedül érzéseinkkel. Valójában minden ember életútjában fellelhető azonosságok, csupán a személyiség ad egyéni szinezetet minden sorsnak. 

A humanisztikus és a pozitív pszichológia, valamint az emberközpontú integratív terápia a legtöbb hatékony pszichoterápiás módszert együtt, integrálva alkalmazza, innen származik a neve is. A használt eszközök sokrétűek, minden tekintetben az egyén igénye és problémája alapján felmért, pontosan összeállított komlpex, személyközpontú és módszerspecifikus terápia. Pozitív eredményeket azáltal érünk el, hogy a terápia során, mindig az adott pillanatban legalkalmasabb módszert használjuk, akár egy terápiás ülésen belül is változtatva azokat.

A konzultációs ülések alkalmával az a cél, hogy a kliens erőforrásaira alapozva, együtt találjuk meg a pozitív irányba kimozdító megoldást.

A klieinsekkel nem a pszichoanalitikus alapú beteg, vagy páciens hieralchiát követem. Partnerként és támogató segítőként tekintek a hozzám fordulók érzéseire, gondolataira, lehetőségeire, képességeire, tudására és belső erőforrásaikra alapozzuk a közös munkát. A találkozások nyugodt környezetben zajlanak, támogató, konzultatív és tanácsadó jellegűek, fontos elemét képezik az otthon is használható kiegészítő feladatok, gyakorlatok és javaslatok.

Az intergratív pszichológia -épp úgy mint a mentálhigiénés szakirány- nem pszichés betegségek kezelésével foglalkozik.

Alkalmazott módszerek nem pszichoterápiás kezelések, ám annak kiváló kiegészítői. Ha azonban a kliensnél pszichés betegségre utaló jeleket lehet felfedezni, a kötelesség mellet emberi felelősségüem is, hogy klinikai szakpszichológushoz vagy pszichiáterhez irányítsam a támogatást kérőt.